Opzeggen lidmaatschapOpzeggen van het lidmaatschap kan alleen door een e-mail aan [email protected] of een schriftelijke opzegging te sturen naar MHC Daring, Meulenhorn 6, 9636 GZ te Zuidbroek, graag met opgave van reden van opzegging. Mondelinge opzegging zijn niet geldig!
U ontvangt altijd een bevestigingsmail als bewijs van uw opzegging. Deze mail is uw bewijs van opzegging.Vermeld in geval van schriftelijke opzegging dus altijd een emailadres.

Bij een te late opzegging zijn we genoodzaakt de door ons gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.  Dit houdt verband met het feit dat de vereniging aan het begin van een seizoen kosten moet maken die gerelateerd zijn aan het aantal leden, waaronder afdracht aan de KNHB. Ook wanneer ten gevolge van opzeggingen bijvoorbeeld een team uit de competitie moet worden teruggetrokken, gaat dit met de nodige kosten gepaard.

De regels voor het opzeggen van het lidmaatschap zijn als volgt:

- opzeggen voor 5 mei lopend seizoen -> geen contributie verschuldigd voor volgend seizoen.

- opzeggen na na 5 mei, maar voor 1 augustus lopend seizoen -> de helft van de contributie verschuldigd voor volgend seizoen

- opzeggen na 31 juli lopend seizoen -> volledige contributie verschuldigd voor volgend seizoen.

Na bevestiging van de opzegging heeft het (ex) lid geen rechten (bv speelrecht, stemrecht) meer. De genoemde data zijn data aan het einde van het seizoen.